×
Düzce PostasıBy SERBAY INTERACTIVEGoogle Play'de ÜCRETSİZ
GÖSTER

Mevsimlik tarım işçileri için kararlar alındı

14.07.2021


Düzce’de mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi izleme kurulu toplantısı düzenlendi.

19 Nisan 2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2017/6 sayılı “Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi” konulu genelge uyarınca, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla, bulundukları illerden Düzce’ye gelen vatandaşlar ile ailelerinin bu süreçte yaşadıkları sorunların giderilmesine yönelik bazı çalışmalar yürütülecek.

Bu bağlamda 6 Temmuz 2021 tarihinde kurul üyelerinin katılımıyla yapılan toplantı sonucunda alınan kararlar şöyle:

1. Kaynaşlı Üçköprü Köyü 607 nolu parseldeki mevsimlik tarım işçileri geçici yerleşim alanı 2021 sezonu için de kullanılacak, bu kapsamda gerekli önlemler alınacak.

2. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından Kaynaşlı Üçköprü Köyü 607 parselde oluşturulan geçici yerleşim alanının su, elektrik ve diğer ihtiyaçları için ihtiyaç duyulan bedeller Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca aktarılan ödenekten karşılanacak.

3. Üçköprü Köyünde bulunan geçici yerleşim alanının belirli aralıklarla her türlü haşerelere karşı ilaçlanması ile atıkların uzaklaştırılması, temiz içme ve kullanma suyu sağlanması hizmetlerinin yerine getirilmesi, Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılması gereken dezenfekte işlemleri gibi çalışmalar İl Özel İdaresi tarafından yapılacak.

4. Tüm belediyelerce gerekli kontrollerin titizlikle yapılarak, gezici mevsimlik tarım işçilerinin otobüs terminali, park ve bahçelerde gelişi güzel konaklama ve bekleme yapmalarına fırsat verilmeden toplanma alanlarına yönlendirilmesi sağlanacak.

5. İl genelinde izin verilen alanlar dışında (yol kenarı, boş araziler vb) çadır, konteynır kurulmasına izin verilmeyecek.

6. Çadır kurulan alanlarda 1 Temmuz itibari ile geçerli normalleşme kurallarına uygun tedbirler alınacak.

7. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kendi konuları ile ilgili yürüttüğü saha çalışmalarında kamp alanındaki çocuklar için planlamalar yapılacak.

8. Mevsimlik tarım işlerinde çalışacak kişilere cinsiyet ayrımı yapılmaksızın 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63’üncü maddesinde belirtilen sürelerde çalışma yapması durumunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2021 yılı için belirlenen günlük brüt asgari ücretin (119,23 TL) altında ücret verilmeyecek.

9. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından; mevsimlik gezici tarım işçilerinin ve ailelerinin çalışma alanlarına nakillerinin 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunu hükümlerine göre uygun araçlarla yapılması hususu takip edilecek. Bu konuda gerekli denetim ve kontroller uygulanarak, 1774 Sayılı Kimlik Bildirim Kanunu çerçevesinde muhtarlıklar tarafından bildirilen işçilerin kimlik kontrolleri yapılacak.

10. Fındık harman makinesi (patoz) ile fındık çekim işinin yol kenarı ve yol üzerinde yapılmayacak. Trafiğin aksatılmasına ve tehlikeye düşürülmesine müsaade edilmeyecek.

11. İşverenler tarafından fındık harman makinasında (patoz) tecrübesiz ve bilgisiz kişiler çalıştırılamayacak. İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirler alınacak. Meskûn mahalde gece 24:00 ile sabah 07:00 saatleri arasında fındık harman makinası (patoz)  çalıştırılamayacak.

12. İşverenlerce Covid-19 salgınına karşı gerekli tedbirler alınacak. Maske, dezenfektan gibi malzemeler temin edilecek. İçeriği Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Covid-19 ile ilgili afiş, broşür ve bilgilendirici belgeler herkesin görebileceği uygun yerlere asılacak.

13. Çevre kirliliği ve orman yangınlarının önlenmesi açısından fındık cürufunun (patoz artığının)  yakılmayarak gübre ya da geri dönüşüm metaryeli olarak değerlendirilmesi sağlanacak.

14. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan 2016/5 sayılı Mevsimlik Tarım İşçileri ile Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi genelgesinin başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca aynen uygulanarak titizlikle takip edilmesi sağlanacak. Yine telafide bende varım programı kapsamında yürütülecek çalışmalara bu çocuklar da dâhil edilecek.

15. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından; Covid-19 salgınına karşı gerekli bilgilendirme yapılacak. Mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin kanser taramaları ile bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı düzenli sağlık taramaları yapılarak devamında aşıları yapılacak. Gebe kadın, bebek ve çocukların takibi yapılacak. Üreme ve kadın sağlığı, çevre sağlığı, sağlık okuryazarlığı gibi faaliyetler periyodik olarak yürütülecek. Gerektiğinde mobil sağlık ekipleri oluşturulacak. Sağlık hizmeti sunulan mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin kimlik numaraları her hizmet sunumunda alınacak. Kişi bazında sağlık hizmetinin türü (teşhis, tanı, tedavi vb. kişisel veri içermeyecek şekilde) ve bu hizmetin verildiği sağlık birimi/yer bilgisi ile birlikte Mevsimlik Tarım İşçileri Bilgi Sistemi'ne (e-Metip) aktarılacak.

16.  İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında kamp alanlarında aşılama yapılacak.

17. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından fındık toplama zamanı belirlenerek, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile muhtarlıklara bildirim yapılacak.

18. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sosyal hizmetlerin verilmesi maksadıyla kamp alanları ziyaret edilecek. Bu ziyaretlerde sunmuş oldukları hizmet paketine ek olarak çocuk işçiliğinin yasak olduğu hususu ailelere bildirilecek. Yine on altı yaşın altındaki çocukların isim listeleri alınarak kayıt altına alınacak. Sonraki ziyaretlerinde bu çocukların kamp alanında olup olmadığı kontrol edilecek.

19. İl Müftülüğü tarafından mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin inanç ile ibadet ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirler alınacak. Gezici mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu bölgelerde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde gerekli önlemler alınacak. Hıfzıssıhha kararları doğrultusunda işçi ve ailelerine eğitim verilecek.

20. İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından, sosyal hizmetler kapsamında engelli, yaşlı ve muhtaç olan ailelere mevzuat dâhilinde yardım yapılacak.

21. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun EK 5 inci Maddesi gereğince mevsimlik tarım işçilerinin sosyal güvenlik kapsamı altına alınması hususunda işçiler nezdinde bilgilendirme çalışmaları yürütülecek.

22. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından tarımda iş aracılığı yönetmeliği gereği tarım aracılarına tarımda iş ve işçi bulma belgesi verilmesi hususunda çalışma yürütülecek. Belgesi olmayan veya belgesi olup da tarla sahibi ile sözleşme imzalamadan iş alan aracılar hakkında mevzuat hükümleri gereğince yasal işlem başlatılacak. Tarla sahiplerinin çalıştıracağı işçiler ile yapacağı tarım iş sözleşmesinin 10 iş günü içerisinde onaylanması işlemleri yürütülecek. Çocuk işçiliğini önlemek için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak sahada gerekli denetimlere katılım sağlanacak.

23. İl ve İlçelerdeki muhtarlar tarafından bölgelerine gelen gezici mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin kimlik bilgileri alınarak 1774 sayılı kimlik bildirim kanunu çerçevesinde 24 saat içinde en yakın Jandarma Komutanlığına veya Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilecek. Bulaşıcı hastalık ve şüpheli vakaların görülmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşları ile iletişime geçilecek. 16 yaşından küçük çocuklar ile çalışamayacak kadar yaşlı ve hasta olanların çalıştırılmasının yasak olduğu hususunda tarla sahiplerine gerekli uyarılarda bulunulacak. Bölgelerinde aracı belgesi olmadan tarım aracılığı faaliyeti yürüten kişiler tespit edilerek belge almak için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yönlendirilecek. Bölgelerindeki tarla sahiplerine çalıştırdıkları işçiler ile sözleşme yapmaları hususunda bilgilendirme yapılacak.

24. İlçelerde kamu kurumları üzerlerine düşen görevleri Kaymakamlık koordinesinde yürütecekler.

25. 2020 yılında uygulanmak üzere, “Yığılca İlçesi Mevsimlik Tarım işçilerinin ve İşçi Çocuklarının Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi ve Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Projesi” ile uygun bulunan 1 milyon TL ödeneğin kullanılarak en kısa sürede söz konusu proje alanının tamamlanmasına, takibinin İl Özel İdaresi ve Yığılca Kaymakamlığı tarafından yapılmasına karar verildi.

26. On beş yaşını doldurmamış kişiler kesinlikle çalıştırılamayacak. Bu hususa riayet edilmemesi halinde hem tarla sahiplerine hem de ailelerine idari yaptırım uygulanacak.

27. Alınan bu kararlar uygulanması için ilgili tüm birimlere tebliğ edilecek. Ayrıca mutat vasıtalarla halka duyurulması/ilan edilmesi sağlanacak. Bu kararlara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde, idari ve cezai yaptırım uygulanacak.

Sizin Yorumunuz?
GÜNÜN ÇOK OKUNANLARI